Zákon č. 576/2004 Z.z. (o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - slovník pojmov

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: