Zákon č. 581/2004 Z.z. (o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - slovník pojmov

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 581/2004 Z.z. (o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: