Zákon 525/2010 Z.z. (o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky)- slovník pojmov

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: