Zákon č. 153/2013 Z.z. (o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - slovník pojmov

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: