Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva (v rámci pôsobnosti zákona č. 576/2004 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§45
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: