Zoznam chorôb

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č. 1
Znenie zákona

Doplnkové informácie:

Linka na zoznam chorôb: 

                   http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/013160Pr1.pdf

Súvisiace pojmy: