Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Doplnkové informácie:

Linka na dokument (len v angličtine):
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: