KAPITOLA V - Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám (GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: