Pôsobnosť DPIA

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Doplnkové informácie:

V súlade s prístupom založeným na riziku, ktorý je predstavený v GDPR, nie je vykonávanie DPIA povinné pre každú spracovateľskú operáciu.

DPIA sa vyžaduje len v prípade, ak spracovanie „pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb“ (článok 35 ods.1).

S cieľom zabezpečiť jednotný výklad okolností, za ktorých je DPIA povinné (článok 35 ods. 3) sa v týchto usmerneniach predovšetkým objasňuje tento pojem a uvádzajú sa kritéria pre zoznamy, ktoré príjmu orgány pre ochranu osobných údajov podľa článku 35 ods. 4.

Súvisiace pojmy: