Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: