KAPITOLA IX - Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania (GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: