Príloha č. 2 - Kritériá pre akceptanciu DPIA

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: