Sankcie za nesúlad s DPIA

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Doplnkové informácie:

V súlade s GDPR môže nesúlad s požiadavkami DPIA viesť k pokutám, ktoré uloží príslušný dozorný orgán.

Nevykonanie DPIA v prípade, že spracovanie podlieha DPIA (článok 35 ods. 1 a 3), vykonanie DPIA nesprávnym spôsobom (článok 35 ods. 2 a ods. 7 až 9), alebo neuskutočnenie potrebnej konzultácie s príslušným dozorným orgánom v prípade potreby [článok 36 ods. 3 písm. e)] môže v každom z týchto prípadov

     viesť k správnej pokute vo výške až do 10 miliónov EUR,

     alebo v prípade podniku až do výšky 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Súvisiace pojmy: