Príloha č. 1 - Príklady existujúcich DPIA rámcov

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: