Spracúvanie národného identifikačného čísla (Článok 87, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: