Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním (Článok 88, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: