Povinnosť zachovávať mlčanlivosť (Článok 90, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: