Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom (Článok 86, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: