Základné zásady ukladania sankcií (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 300/2005 (Trestný zákon)
Prvá časť, Prvá hlava,Druhý diel Trestného zákona
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: