Trestné činy vojenské (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V z,mysle zákona č. 300/2005 (Trestný zákon)
Druhá časť, Jedenásta hlava Trestného zákona
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: