Zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) - slovník pojmov

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: