Prostitúcia, pornografia a detské pornografické predstavenie (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 132
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: