Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov (Článok 50, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: