Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti (Článok 45, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: