Výnimky pre osobitné situácie (Článok 49, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: