Prenosy vyžadujúce primerané záruky (Článok 46, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: