Vedenie vozidiel (cestná premávka)

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Piata časť
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: