Osobitné ustanovenia o niektorých účastníkoch cestnej premávky (cestná premávka)

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Druhá časť, štvrtá hlava
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: