SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: