Zmluva o Európskej únii, konsolidované znenie (ZEÚ) - slovník pojmov

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

Zmluva o Európskej únii

Doplnkové informácie:

Oficiálne webové sídlo pre dokument: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sk.pdf

Súvisiace pojmy: