PROTOKOL (č. 28) - O HOSPODÁRSKEJ, SOCIÁLNEJ A ÚZEMNEJ SÚDRŽNOSTI (Protokoly EÚ)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

PROTOKOLY

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: