PROTOKOL (č. 20) - O UPLATŇOVANÍ URČITÝCH ASPEKTOV ČLÁNKU 26 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE NA SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A ÍRSKO (Protokoly EÚ)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

PROTOKOLY

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: