PROTOKOL (č. 21) - O POSTAVENÍ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ÍRSKA S OHĽADOM NA PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI (Protokoly EÚ)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

PROTOKOLY

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: