PROTOKOL (č. 9) - O ROZHODNUTÍ RADY O VYKONÁVANÍ ČLÁNKU 16 ODS. 4 ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ČLÁNKU 238 ODS. 2 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE OD 1. NOVEMBRA 2014 DO 31. MARCA 2017 NA JEDNEJ STRANE A OD 1. APRÍLA 2017 NA STRANE DRUHEJ (Protokoly EÚ)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

PROTOKOLY

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: