PROTOKOL (č. 10) - O STÁLEJ ŠTRUKTÚROVANEJ SPOLUPRÁCI ZRIADENEJ ČLÁNKOM 42 ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII (Protokoly EÚ)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

PROTOKOLY

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: