Spracúvanie bez potreby identifikácie (Článok 11, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: