Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (Článok 8, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: