Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (Článok 9, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: