Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky (Článok 10, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: