Základné ustanovenia (Zákon č. 227/2002 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Doména: Obrana a bezpečnosť

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 227/2002 Z. z. (o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu)
Čl. 1
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: