Zákon č. 227/2002 Z. z. (o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) - slovník pojmov

Zobraziť pojem v strome Doména: Obrana a bezpečnosť

Definícia

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: