Poistná zmluva (zákon č. 40/1964)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 40/1964 (Občiansky zákonník)
§ 788, § 791 ods. 1
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: