Farmaceutické spoločnosti (zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 362/2011 Z.z. (o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: