Právo na náhradu škody a zodpovednosť (Článok 82, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: