Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (Článok 78, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: