Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (Článok 79, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: