Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Článok 77, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: