Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 159, §160
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: