Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné (verejné zdravotné poistenie)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§27
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: