Zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník)
§ 142 – § 147
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: